Tilmelding til Skydning (Løbende tilmelding)

Der skydes med riffel & pistol hver mandag aften. Vi skyder med kaliber 22. standard riffel, pistol, fripistol og luftpistol på 15m bane. Skytter fra ca. 8 år og opefter - skytten skal dog kunne håndtere et våben forsvarligt. Der kan skydes individuelt såvel som hold.  Enkeltmedlemmer uden tilknytning til et firma er også velkomne!

Turneringen løber over 12 skydninger som er indeholdt i sæsonprisen. Alle dage er der mulighed for træning med uddannet instruktører. 

Riffel eller pistol kan lånes i skydecentret.

OBS: Hvis du har våbenpåtegning skal våbnet forevises inden 3 uger efter sæsonstart.

Pga. Lovgivningen skal alle skytter, fremvise billedlegitimation eller 2 enslydende navnekort (sygesikring/dåbsattest eller anden identifikationskort) på første skydeaften inden skydningen kan igangsættes.

Der er to slags muligheder for tilmelding. Den ene mulighed er, at tilmelde dig her på hjemmesiden og den anden mulighed er tilmelding ved at søge henvendelse til kontaktpersonen.

I forbindelse med enkeltskydninger, vil der blive opkrævet et administrationsgebyr på 75 kroner pr. sæson. 

Ved tilmelding til sæson turneringen, kan ekstra skydninger købes for 50 kr. 

Yderligere information se under Aktivitet

Der ydes igen i år Coronarabat pga. manglende skydedage 2020-2021 ( -12 dage) for skytter,
der har været tilmeldt og betalt

For nye tilmeldte er prisen: (normal pris 2021 som anført i parenteserne)
170,- kr. - for 12 skydninger med luftpistol (normal pris 2021 = kr. 320) Træning 45,- kr.
380,- kr. - for 12 Skydninger med standard våben (normal pris 2021 = kr. 730) Træning 50,- kr.
380,- kr. - for 12 skydninger med fripistol og kun øvede skytter, dvs. alle skud i skiven
(normal pris 2021 = kr. 730)
80,- kr. - pr. enkelt skydning. Anden skydning udløser administrationsgebyr på 75,- kroner.
100,- kr. - By Mesterskab (Præmier ved 4 deltagere pr. våbenart.)

40,- kr. – skydning med egen ammunition

Ved tilmelding til sæsonturneringen, kan ekstra skydninger købes for 50 kr.

Læs mere omkring fripistol her.

Luftpistol 2021/22
Tilmeldingen er overstået

Luftpistol Coronapris 2021/22
Tilmeldingen er overstået

Standard riffel/pistol 2021/22
Tilmeldingen er overstået

Standard riffel/pistol Coronapris 2021/22
Tilmeldingen er overstået

Fripistol 2021/22
Tilmeldingen er overstået

Fripistol Coronapris 2021/22
Tilmeldingen er overstået

Carsten Fougner
Skydeudvalget

Hvor og hvornår

Tidspunkt
Starttidspunkt: 4. oktober 2021 19.00
Sluttidspunkt: 28. marts 2022 21.00

Tilmelding
Tilmelding fra: 6. august 2021
Tilmelding til: 28. marts 2022

Sted
Skyttehuset
Platanvej 17
8600 Silkeborg

Praktisk information

Der skydes mandage
i tidsrummet kl. 19:00-21:00

 

Indbydelse