Genvalg på alle poster

22. marts 2019

Her kan du læse om Generalforsamlingen, der blev afholdt den 21. marts 2019

Referat af Generalforsamling 2019.03.21 kan downloades her

------------------------------------

Eller kan ses i tekstform her:

 

Stemmeberettigede:

Fra Bestyrelsen: Sten, Carsten N, Carsten F, Torben, Frank, Sys og Anja

Fra udvalgene: Kim

Medlemmer: Stewie Hansen, Klaus Frank og Oluf Østergaard

 

 1. Stemmeberettigede:

Der var 10 stemmeberettigede til stede. (Klaus, som dirigent, er uden stemmeret)

 1. Dirigent:

Klaus Frank blev valgt til dirigent konstaterede af der er lovligt indvarslet. Dagsorden er også godkendt.

 1. Bestyrelsens beretning:

Bestyrelsens beretning 2018:

I året der er gået, har det igen været et travlt, spændende og udviklings rigt år for os:

Og vi er stadig meget glade for vores gode konstruktive samarbejde med udvalgene.

 

IT:

 

På IT-siden, arbejder vi lokalt på at så mange tilmeldinger som muligt skal foregå vi vores hjemmeside, til gavn for såvel udvalg med specielt for at gøre det væsentlig nemmere for kasseren at få det store forkromede overblik. Der er gang i flere processer, som skal gøre det nemmere for alle involverede. IT skal være med til at gøre det nemmere for alle – ikke det modsatte!

På national plan arbejdes der stadig videre på stævneplanner programmet, et program der vil gøre det nemmere at være frivillig leder i Firmaidrætten. Programmet bygger på nogle fælles skabeloner, så man som turneringsplanlægger

hurtigere kan tilrettelægge en turnering.

Facebook er blevet mere og mere synligt og benyttes i det daglige, som værktøj til hurtigere kommunikationsmiddel.

 

Fremtiden:

Fremtiden byder også på sine udfordringer.

Jeg kunne herfra sidste år berette: at fodboldbanerne ved Nordre skole som vi fik tildelt til vores fodboldturnering, ser det ud til at der i nærmeste fremtid ikke længere plads til os, da man også her måske har tænkt sig at bygge ældreboliger:

Her er der ikke sket noget nye andet at vi på nuværende tidspunkt stadig har disse baner i en årrække frem, da der ikke er kommet noget nyt om evt. fremtidigt spillested.

 

Events:

Med hjælp fra forbundets konsulent stab, blev der sidste år etableret et samarbejde med Business College360 med forskellig artede idrætstilbud, for deres nye elever dette blev afviklet fredag d. 24. august men meget mere herom under Event udvalgenes beretning.

 

 

Synliggørelse:

 

Vi vil fortsat gøre hvad vi kan for at synliggøre Firmaidræt Silkeborg, i Silkeborg Kommune, primært gennem hjemmesiden, Facebook, andre sociale medier samt via nyhedsbreve, men måske også i en hvis grad i den trykte presse.

 

Vi havde i budgettet i 2017 afsat en del penge i forsøg på at synliggøre os meget mere på forskellige fronter i 2018, og resultatet heraf kan vi berette meget om i IT udvalgets beretning.

 

Vi har også opnået en vis succes, med artikler og pressemeddelelser vedr. nye tiltag, der er blevet bragt i Midtjyllands Avis. Nye interessante artikler vil løbende blive tilsendt Midtjyllands Avis og vi forventer at de bliver så gode, at Avisen ikke kan undgå at bringe dem.

 

Events:

 

FMM Adventure race:

FMM Adventure Race er en årligt tilbagevendende begivenhed som vi i år gentager for 8 gang. Det bliver afhold den 4. maj, fra 10– 18., med udgangspunkt fra Østre Søbad.

 

Rigtige Mænd Løbet:

Stod til at afvikling tirsdag d. 5. juni 2018,

Men dette løb blev ikke til noget i Silkeborg pga. manglende tilmelding.

I år forsøger vi en ny opsætning som hedder mænds motionsdag, hvor der planlægges flere aktiviteter i hallen her ved siden, samt også udendørs aktiviteter. Dette sker i tæt samarbejde med Idræt Om Dagen, Silkeborg Kommune og Dansk Firmaidrætsforbund.

 

Stævner:

Firmaidræt Open:

Firmaidræt open i år afvikles i Aarhus i dagene 24 – 26 maj 2019, hvor man kan deltage i 10 forskellige aktiviteter og lørdag kan man se frem til at mødes med de andre stævnedeltagere på tværs af alle idrætter til et brag af en aftenfest i ÅFS-centeret med god musik fra DJ og det lokale Aarhus-band, der hedder Rave On, er igen klar til at sætte lyd på festen. De er gode til at spille musik fra 70'erne og sætte gang i festen, og der er garanti for lækker mad og gang i dansegulvet..

Da der er fri tilmelding til disse stævner, kan alle tilmelde sig. Og vi fra bestyrelse og udvalg skal opfordre jer talstærkt til at deltage ved disse stævner for at vise at vi fra Firmaidræt Silkeborg stadig er på landkortet.

 

Til sidst men vigtigst af alt, skal der herfra lyde en kæmpe stor tak til jer der er her i dag, til hele bestyrelsesgruppen, udvalgsformænd, udvalgsmedlemmer, stævne hjælpere, uden jer ville Firmaidrætten i Silkeborg ikke være det samme.

Der skal også lyde en tak til: de kommunale samarbejdspartnere, Forbundets konsulentstab, samt den daglige ledelse i Dansk Firmaidrætsforbund i Nyborg.

En speciel og meget stor tak til dem derhjemme som bakker jer op mens i er ude i firmaidrættens tjeneste.

Sidst men ikke mindst til alle jer ude i foreningerne, klubberne og enkeltmedlemmer der yder en stor indsats til gavn for: Firmaidræt Silkeborg og Dansk Firmaidræts-Forbund.

 

 

HUSK PÅ:

Firmaidræt Silkeborg er kun hvad i gør den til!! i samarbejde med os!

TAK

 

Spørgsmål og kommentarer:

- Ingen

.                           

 1. Udvalgenes beretning

Badminton (Sten)

I Badminton har vi i sæsonen 2018/2019 haft tildelt 98 (132) banetimer i hal & 12 (11) banetimer i sale.

Der har på disse baner været 121 (116) personer der hver uge spillet motions badminton.

Dvs. vi har fået tildelt mange flere timer i hal og sale end vi har kunnet anvende.

Det er en lille stigning på 5 personer i forhold til sidste år.

Så badminton er rimelig stabil i øjeblikket, men dem der spiller, hygger sig.          

Vi har i den forløbne sæson vi ikke haft deltagere med i Firmaidræt open.

 

Bowling (Sten)

I Bowling har vi i sæsonen 2018/2019 haft tilmeldt 22 Hold mod 24 tilmeldte hold i 2017/18.

 

Gruppe 1 – 2 spiller på mandage i lige uger

 

Gruppe 4 spiller tirsdage også i lige uger

 

Kim står for afviklingen om mandagen og undertegnede om tirsdagen.

 

Der har på disse hold har der deltaget 89 herre & 9 damer.

 

Men der er plads til mange flere deltager, så der er bare med at få tilmeldt et hold.

 

Vi afsluttede turneringen i tirsdags d. 19.03.2019.

 

Nu på mandag d. 25.03.2019. kl. 20:00 – 21:00 afholder vi det individuelle Bymesterskab, tilmeldingen er ikke stor, der 19 deltagere, som spiller alle mod alle

 

Som via et handikap system gør at de spiller lige op mod hinanden, om man har 220 i snit eller 80 vil forskellen kun vare 13 kegler når kampen om placeringerne afgøres.

                            

 

Vi har i den forløbne sæson vi ikke haft deltagere med i Firmaidræt open.

 

E-sport (Torben)

Der er ikke sat noget i gang endnu, men er begrænset af manglende lokaler og udstyr.

 

Events (Carsten):

- FMM 2018

Løbet blev gennemført med 17 deltagende hold, lørdag den 26. maj.

Som sædvanlig var humøret højt, både fra deltagere, men også alle de frivillige hjælpere, der gør dette løb muligt. Det er altid dejligt, når Firmaidrætten rækker hånden ud, at der er nogen der tager den og siger at de gerne vil hjælpe. Det er jo Firmaidrættens DNA og uden den, Ingen Firmaidræt!

Nå, det blev lidt højtflyvende!

De hurtigste hold gennemfører de 30 kilometers cykling og løb, samt samtlige opgaver, på lige godt 4½ time.

Langt de fleste går fra løbet med et stort smil om munden – de har gerne haft en fantastisk dag.

Der har været en del problemer omkring at finde en dato til løbet i år, pga. forskellige andre løb og helligdage. Men det kommer til at foregå den 4. maj – der er tilmeldingsfrist en uge før.

 

- College 360 /Snackdag360 Gennem en helt fantastisk indsats af Søren Erik Nielsen fra Forbundskontoret, havde vi fået et mini adventurerace, specielt tilpasset til College 360 op at stå.

Fredag den 24. august, en dag hvor solen glemte at møde op, blev løbet afholdt.

Søren stod for en fantastisk opvarmning af de omkring 250 deltagende, hvorefter holdene gik ud til de forskellige områder, Sydbyparken, Lyngsøparken og Indelukket, hvor der skulle sejles med kano. I de to parker, var der forskellige opgaver der skulle løses.

Alt efter hvor godt opgaverne blev løst, blev der uddelt snacks.

Løbets titel- det var faktisk skolens eventudvalg der kom på det SNACKDAG360

På trods af et par kraftige regnbyger, blev alle opgaver gennemført. De blev planlagt så de ikke var for fysiske eller krævende, således at der ikke skulle være nogen der følte sig udenfor.

De afsluttende bemærkninger blev givet inde på skolen og her var solen endelig mødt op.

Elever, lærere, rektorer og alle frivillige var enige om at det havde været en god dag – og at de var tæt på at hyre os til næste år.

 

- Rigtige Mænd indsats Sammen med Idræt Om Dagen havde vi forsøgt at få lavet Rigtige Mænd løbet, endnu en gang et slags adventurerace, der var rettet mod lidt for kraftige mænd. Løbet var på 10-12 km, Som skulle gennemføres på cykel eller til fods.

Da vi nærmede os tilmeldingsfristen var der for få hold tilmeldt og de blev tilbudt at deltage i en af de omkringliggende byer, hvor løbet blev gennemført, hvor efter at vi aflyste.

Fodbold (Sten)

I Fodbold sommer 2018 haft tilmeldt har vi haft tilmeldt 11 tilmeldte hold, som spillede alle mod alle

Herefter blev de fordelt i A-Rækken med 5 Hold & B-Rækken med 5 Hold

Der var et hold der havde alt for mange udeblivelser og som deraf blev udelukket for

Der har på disse hold har der deltaget 207 herre & 1 dame.

Men der er plads til mange flere deltager, så der er bare med at få tilmeldt et hold.

Vi afsluttede turneringen mandag d. 27. august.

Indefodbold 2018/2019 her var der kun 3 hold tilmeldt så den blev ikke afviklet. Men vi forsøger igen i sæsonen 2019/2020

Vi har i den forløbne sæson vi ikke haft deltagere med i Firmaidræt open.

Lystfiskeri (Bo)

Der har ikke været nogen aktivitet i 2018

Skydning (Carsten F.)

Langsom opstart, men en del nye medlemmer.

Frank (nyopstartet instruktør) er god til at tage imod nye medlemmer.

Der var 3 deltagere til Firmaidræt Open.

Ny lovgivning, betyder at man skal se billedlegitimation på skytter, inden de får lov til at skyde. ”Hygge”-skydning kan muligvis undtages.

- Stewie: Ikke noget galt i billedlegitimation, men det giver en større sikkerhed, på trods af det større papirarbejde. - Carsten F.: Der er flere instruktører, der gerne vil hjælpe på selve aftenen. - Klaus: Skytteklubben er ikke en selvstændig skytteklub, derfor er formanden for hovedafdelingen ansvarlig.

Svømning (Sten)

Hermed en lille orientering fra Else & Valdemar Thomsen

 

I svømning har der i sæsonen 2018/2019 været tilmeldt 334 svømmere, fordelt på følgende

 

Svømme steder:

 

Højskolens Svømmehal om lørdagen 86 personer = 18 kvinder & 68 mænd

 

Nordvest badets svømmehal om mandagen 19 personer = 12 kvinder & 7 mænd

 

Nordvest badet varmtvands gymnastik om tirsdagen 47 = kvinder

 

Familiesvømning Them Svømmehal om søndagen 182 personer = 87 kvinder & 95 mænd heraf 84 børn under 15 år

 

I Them svømmehal står vi i den kommende sæson med store udfordringer vi skal ud og havde fundet min. 1 ny instruktør for at få det til at fungere.

 

 

IT (Carsten): - FCMS, stævneplanner I løbet af året har benyttet flere og flere af forbundets tilbud, hvor det giver mening. Vi satser overordnet på at det skal være nemmere at være frivillig i Firmaidrætten og at vore IT-systemer skal støtte op om dette.

Vi er derfor ved at kigge på at køre alle tilmeldinger over hjemmesiden – det har flere fordele. Der laves en faktura til deltageren, der sendes til deres mail. Der laves en betalings-ident, der gerne skulle gå igen i banken, når faktura er betalt. Alle tilmeldinger over hjemmesiden er desuden nemmere at få ind i vores finans system. ALT sammen skulle gøre det nemmere for vores kasserer.

Efterhånden som Forbundets stævneprogram (Stævneplanner) bliver udviklet, vil vi i den samme ånd, benytte disse muligheder. Under vores fodbold turnering, kan jeg opdatere resultater via min mobil telefon – IKKE noget med at jeg skal hjem og tænde for computeren og taste resultater ind og regne stillinger ud. 30 sekunder efter slutfløjt er resultater tastet ind og stillingen bliver allerede diskuteret på sidelinjen! Det samme ser jeg gerne ske i vores andre aktiviteter f.eks. skydning og bowling.

 

- Facebook / Markedsføringsindsats Sidste år besluttede vi at prøve en større markedsføringsindsats, hvor vi benyttede en professionel Social medieoperatør, som satte forskellige opslag i gang på Facebook. Der var stor aktivitet på opslagene og vi lærte en del af dette.

Vi må dog konkludere at resultatet ikke helt kan måle sig med indsatsen. Det var svært at måle et reelt resultat, da vi ikke så synderligt flere tilmeldte til udendørs fodbold og FMM Adventurerace, som var vores hoved fokusområder.

 

Spørgsmål:

- Sten: Medlemsregistrering skulle også gerne være nemmere fremadrettet.

- Stewie: Ikke alle er på Facebook, så jeg vil ikke se den markedsføringsindsats. - Carsten: Målgruppen er nemmere at nå på Facebook. - Sten: Garanterer at vi bliver ved med at informere på flere platforme.

 1. Fremlæggelse af reviderede regnskab 2017
 • Sys fremlagde regnskab for 2017.
 • Spørgsmål - Der har været en stor oprydning, der har resulteret i et resultat på -58.000,- - Sten påpeger at der har været ”lig i lasten” som der er ryddet op i nu. - Torben spørger til stor tilbagegang i badminton indtægter. - Sten mener at det skyldes konteringsfejl. Fremadrettet sker al tilmelding over hjemmesiden, så alt bliver bogført rigtigt. - Stewie er i tvivl om regnskabet passer, da han mener at have fået at vide på tidligere generalforsamlinger, at nu er der styr på det. Og får det samme at vide i dag. - Sys mener at der kan være sket bogføringsfejl tidligere, men uden at kan bevise noget. Og kan føre det tilbage til 2014/15. - Stewie mener at det skal bogføres som tab.
 • Regnskabet blev godkendt.
 1. Fremlæggelse af reviderede regnskab 2018
 • Sys fremlagde regnskab for 2018 - Stewie spurgte til opstilling af resultatopgørelsen, som virkede forkert. - Torben/Sys erkendte at der manglede en sammentælling.
 • Regnskabet blev godkendt.
 1. Orientering om næste års budget
 • Budgettet er ikke færdig bearbejdet, så Carsten sørger for at det bliver sendt rundt pr. mail, efter udarbejdelse efter bestyrelsesmøde i næste møde.
 1. Indkomne forslag:

Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændring:

Forslag til Vedtægtsændringer (Sten)

 

Carsten: Kom med ændringsforslag, at §17.3 tidsfrist ændres fra udgangen af uge 11, til udgangen af marts.

 

Ændringsforslag vedtaget

 1. Valg

Carsten F., Frank, Sys og Anja (valgt for 1 år) er på valg, og bliver genvalgt.

 

Således består bestyrelsen af: Formand Sten Nørup

Næstformand Carsten Nielsen

Medlem Carsten Fougner

Medlem Frank Nicolai Nielsen

Medlem Torben Ø Hansen Medlem Anja Kidmose

Kasserer Sys Mastrup

Udvalgsformænd:

Der var genvalg til alle siddende udvalgsformænd.

 1. Eventuelt

Stewie – vil gerne have referat af generalforsamling. Carsten sørger for at det bliver sendt rundt pr. mail.

Oluf – skytter vil gerne kunne betale via MobilePay Carsten vil gerne følge op på denne og lover at det kommer inden længe.

 

 

 

Således opfattet og refereret

Carsten Nielsen