Generalforsamling 2024

22. januar 2024

Afholdes den 18. april 2024

Hermed indbyder Firmaidræt Silkeborg alle sine medlemmer til at deltage i den årlige generalforsamling.

Møde og stemmeberettigede er bestyrelsen, udvalg og alle medlemmer.

Torsdag den 18. april 2024 Kl. 17:00

Afholdes i lokalerne ved Silkeborg Skydecenter, Platanvej 17 i Silkeborg

                                             DAGSORDEN:

  • Konstatering af stemmeberettigede medlemmer.
  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning.
  • Udvalgenes beretning.
  • Fremlæggelse af de reviderede regnskab 2023
  • Orientering om næste års budget.
  • Indkomne forslag.               
  • Valg i henhold til vedtægterne. 

Efter tur afgår:

Sten Nørup, Carsten Nielsen, Torben Ø. Hansen og Anja Kidmose. Alle er villige til genvalg.

Udvalgsformænd                  : Efter tur

  • Eventuelt:        

 

Evt. forslag indsendes inden d. 4. april 2024 på e-mail eller via brev til undertegnede.

Af hensyn til det efterfølgende traktement bedes man tilmelde sig til:
Formand, Sten Nørup, Daltoften 66, 8600 Silkeborg - på E-Mail sten@firmaidraetten.dk, på tlf. 2246 7504 eller via brev (opgiv venligst navn, fødselsdato & evt. firma) 

Tilmeldingsfrist: Senest den 11. april 2024

PS! Mød talstærkt op og vær med til at sætte dit præg på foreningens fremtid.

 

Husk! Firmaidræt Silkeborg er hvad du gør den til!

  • ·Vel mødt! Bestyrelsen.