Generalforsamling 2019

14. januar 2019

Hermed indbyder Firmaidræt Silkeborg alle sine medlemmer til at deltage i den årlige generalforsamling.

Torsdag den 21. marts 2019 Kl. 18:30 på vores kontor ved Jysk Arena Hal B,
Ansvej 112a, 8600 Silkeborg

DAGSORDEN:
 1. Konstatering af stemmeberettigede medlemmer.

 2. Valg af dirigent.

 3. Bestyrelsens beretning.

 4. Udvalgenes beretning.

 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2017 / 2018

 6. Godkendelse af næste års budget.

 8. Indkomne forslag. (se forslag her)

 9. Valg i henhold til vedtægterne.

Efter tur afgår:

Best. Medlem : Carsten Fougner (Villig til genvalg)

Best. Medlem : Frank Nielsen (Villig til genvalg)

Best. Medlem : Inge Marie Mastrup (Villig til genvalg)

Best. Medlem : Anja Kidmose (Villig til valg)
(Vælges for 1 år)

Udvalgsformænd : Efter tur

 10. Eventuelt:

Evt. forslag indsendes inden d. 8. marts 2019 på e-mail eller via brev til undertegnede.

Af hensyn til det efterfølgende traktement bedes man tilmelde sig til:

Formand, Sten Nørup, Daltoften 66, 8600 Silkeborg - via brev, på tlf. 86 81 56 74
eller på E-Mail sten@firmaidraetten.dk (opgiv venligst navn, fødselsdato & evt. firma )

Tilmeldingsfrist: Senest den 15. marts 2019
PS! Mød talstærkt op og vær med til at sætte dit præg på foreningens fremtid.

Husk! Firmaidræt Silkeborg er hvad du gør den til!
··Vel mødt! Bestyrelsen.