Generalforsamling 2017

5. februar 2017

Firmaidræt Silkeborg indbyder alle sine medlemmer til at deltage i den årlige generalforsamling onsdag den 22. marts 2017 Kl. 18:30

Møde og stemmeberettigede er bestyrelsen, udvalg og alle medlemmer.
 
Onsdag den 22. marts 2017 Kl. 18:30 på vores kontor ved Jysk Arena Hal B,
Ansvej 112a, 8600 Silkeborg

   DAGSORDEN:

   1. Konstatering af stemmeberettigede medlemmer.

   2. Valg af dirigent.

   3. Bestyrelsens beretning.

   4. Udvalgenes beretning.

   5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2015

   6.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2016

   7. Godkendelse af næste års budget.

   8. Indkomne forslag. (Vedtægts ændringer )

   9. Valg i henhold til vedtægterne. 

    10. Eventuelt:        

Evt. forslag indsendes inden d. 8. marts 2017 på e-mail eller via brev til undertegnede.
 
Af hensyn til det efterfølgende traktement bedes man tilmelde sig til:

Formand, Sten Nørup, Daltoften 66, 8600 Silkeborg - via brev, på tlf. 86 81 56 74
eller på E-Mail sten@firmaidraetten.dk (opgiv venligst navn, firma & medlemsnummer)

Tilmeldingsfrist: Senest den 20. marts 2017
PS! Mød op og vær med til at sætte dit præg på foreningens fremtid.

Husk! Firmaidræt Silkeborg er hvad du gør den til!
··Vel mødt!   Bestyrelsen.