Generalforsamling 2016

23. februar 2016

Firmaidræt Silkeborg indbyder alle sine medlemmer til at deltage i den årlige generalforsamling onsdag den 16. marts 2016 Kl. 18:30

Møde og stemmeberettigede er bestyrelsen, udvalg og alle medlemmer.
 
Onsdag den 16. marts 2016 Kl. 18:30 på vores kontor ved Jysk Arena Hal B,
Ansvej 112a, 8600 Silkeborg

   DAGSORDEN:

   1. Konstatering af stemmeberettigede medlemmer.

   2. Valg af dirigent.

   3. Bestyrelsens beretning.

   4. Udvalgenes beretning.

   5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2014

   6.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2015

   7. Godkendelse af næste års budget.

   8. Indkomne forslag. (Vedtægts ændringer )

   9. Valg i henhold til vedtægterne. 

Efter tur afgår:

Formand   : Sten Nørup  (Villig til genvalg)

Medlem  : Carsten Nielsen (Villig til genvalg)

Medlem  : Inge Marie Mastrup  (Ikke villig til valg)

Kasserer  Erstattet Jan Nielsen

Bestyrelsen indstiller: Torben Østergaard Hansen

Udvalgsformænd  : Efter tur

10. Eventuelt:        

Evt. forslag indsendes inden d. 2. marts 2016 på e-mail eller via brev til undertegnede.
 
Af hensyn til det efterfølgende traktement bedes man tilmelde sig til:

Formand, Sten Nørup, Daltoften 66, 8600 Silkeborg - via brev, på tlf. 86 81 56 74
eller på E-Mail sten@firmaidraetten.dk (opgiv venligst navn, firma & medlemsnummer)

Tilmeldingsfrist: Senest den 14. marts 2016
PS! Mød talstærkt op og vær med til at sætte dit præg på foreningens fremtid.

Husk! Firmaidræt Silkeborg er hvad du gør den til!
··Vel mødt!   Bestyrelsen.