Generalforsamling

16. februar 2014

Indbydelse til Generalforsamling 19. marts 2014

GENERALFORSAMLING 2014

Hermed indbyder Firmaidræt Silkeborg alle sine medlemmer til at deltage i den årlige
generalforsamling.

Møde og stemmeberettigede er bestyrelsen, udvalg og alle medlemmer med gyldigt medlemskort.
 
Onsdag den 19. marts 2014 Kl. 18:30 i det gamle cafeteria ved hal B i
Silkeborg Hallerne, Ansvej 114, 8600 Silkeborg                                

   DAGSORDEN:

   1. Konstatering af stemmeberettigede medlemmer.

   2. Valg af dirigent.

   3. Bestyrelsens beretning.

   4. Udvalgenes beretning.

   5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

   6. Godkendelse af næste års budget.

   7. Indkomne forslag.

   8. Valg i henhold til vedtægterne. 

Efter tur afgår:

Formand   : Sten Nørup  (Villig til genvalg)

Medlem  : Carsten Nielsen (Villig til genvalg)
 
Udvalgsformænd  : Efter tur

 9. Eventuelt:        

Evt. forslag indsendes inden d. 12. marts 2014 på e-mail eller via brev til undertegnede.
 
Af hensyn til det efterfølgende traktement bedes man tilmelde sig til:

Formand, Sten Nørup, Daltoften 66, 8600 Silkeborg - via brev, på tlf. 86 81 56 74
eller på E-Mail sten@firmaidraetten.dk (opgiv venligst navn, firma & medlemsnummer)

Tilmeldingsfrist: Senest den 16. marts 2014
PS! Mød talstærkt op og vær med til at sætte dit præg på foreningens fremtid.

Husk! Firmaidræt Silkeborg er hvad du gør den til!

••Vel mødt!   Bestyrelsen.