Generalforsamling 2018

11. februar 2018

Torsdag den 22. marts 2018 Kl. 18:30 på vores kontor ved Jysk Arena Hal B,
Ansvej 112a, 8600 Silkeborg

Se dagsorden og forslag til vedtægtsændring her:

GENERALFORSAMLING 2018

Hermed indbyder Firmaidræt Silkeborg alle sine medlemmer til at deltage i den årlige generalforsamling.

Møde og stemmeberettigede er bestyrelsen, udvalg og alle medlemmer.
 
Torsdag den 22. marts 2018 Kl. 18:30 på vores kontor ved Jysk Arena Hal B,
Ansvej 112a, 8600 Silkeborg

   DAGSORDEN:
   1. Konstatering af stemmeberettigede medlemmer.

   2. Valg af dirigent.

   3. Bestyrelsens beretning.

   4. Udvalgenes beretning.

   5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2017

   6.  Godkendelse af næste års budget.

   8. Indkomne forslag:

  1. Forslag til Vedtægtsændring (fra bestyrelsen) – mest af redaktionel karakter

    9.3. På lige år vælges formand og min. 1 bestyrelsesmedlem.
  2.        På ulige år vælges min. 3 bestyrelsesmedlemmer.
  3. 9.2. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der består af minimum 5 personer.

 

   9. Valg i henhold til vedtægterne. 

Efter tur afgår:

Formand           : Sten Nørup   ( Villig til genvalg )

Best. Medlem  : Carsten Nielsen  ( Villig til genvalg )

Best. Medlem  : Inge Marie Mastrup  ( Villig til valg )
( Vælges for 1 år )

Best. Medlem  : Klaus Frank   ( Villig til valg )

Udvalgsformænd  : Efter tur

 10. Eventuelt:        

Evt. forslag indsendes inden d. 7. marts 2018 på e-mail eller via brev til undertegnede.
 
Af hensyn til det efterfølgende traktement bedes man tilmelde sig til:

Formand, Sten Nørup, Daltoften 66, 8600 Silkeborg - via brev, på tlf. 86 81 56 74
eller på E-Mail sten@firmaidraetten.dk (opgiv venligst navn, fødselsdato & evt. firma )

Tilmeldingsfrist: Senest den 14. marts 2018
PS! Mød talstærkt op og vær med til at sætte dit præg på foreningens fremtid.

Husk! Firmaidræt Silkeborg er hvad du gør den til!
··Vel mødt!   Bestyrelsen.

 

Firmaidræt Silkeborg

 Søholt Idrætspark    Tlf.: 86 81 56 74 
 Ansvej 112 A    CVRnr. 31 82 80 74
 8600 Silkeborg    kontoret@firmaidraetten.dk