Snitliste damer 28.03.2023.

NR. NAVN HOLDNAVN Serier Kegler SNIT
1. Mona Irene Jensen Invita 28 3588 128,14
2. Henriette Mathiasen Rådhusets Sportsklub 2. 8 974 121,75
3. Pia Wils Nielsen Linak Danmark A/S 16 1728 108,00
4. Iben Topp AVK Sport 1. 18 1596 88,67
5. Julie Gammelvind Linak Danmark A/S 2 152 76,00