Regler

Spilleregler:
Følgende spilleregler mv. gælder for udendørs fodbold i Firmaidræt Silkeborgs regi:
1. Offside reglen anvendes ikke.
2. Ved frispark skal modspillerne være mindst 7,0 m væk fra bolden (i 5 mands 4,0 m.)
3. Dommeren skal i stedet for en advarsel foretage 5 min. udvisning af spilleren. I gentagelsestilfælde for resten af kampen.
4. Udvisning resten af kampen medfører karantæne afhængig af forseelsens art. Karantænen fastsættes af fodbold- og dommerudvalget.
5. I hver kamp må der løbende foretages udskiftning af 3 spillere efter henvendelse til
dommeren.
6. Al udskiftning skal foregå fra midterlinjen for såvel udtrædende som indtrædende
spiller. Udtrædende spiller skal være ude inden indtrædende går ind.
7. Målmanden kan ikke score med hånden (udkast).
8. I 5- mands fodbold må et hold ikke have mere end 4 spillere på egen banehalvdel. Ved overtrædelse tilkendes der modparten et indirekte frispark ved midterlinjen. Dommeren kan tage fordelsreglen i anvendelse.
9. Førstnævnte hold stille med bold.
10. Spillerne skal være ensartet påklædt, dog skal målmanden klart adskille sig fra
markspillerne. Ved ens spilledragt skifter sidstnævnte hold. Spilledragten skal klart adskille sig fra dommernes (grå/sort).
11. Der må spilles i fodboldstøvler, dog ikke med skrueknopper. Benskinner skal benyttes. Spillere uden benskinner kan udelukkes af dommeren indtil disse benyttes.
12. Der kan scores direkte på begyndelsesspark og målspark.
13. Ved indirekte frispark kan der scores blot en medspiller har rørt bolden.
14. Målmanden må ikke tage bolden med hænderne, når bolden forsætligt spilles ham af
en medspiller uanset om det er med fødderne eller ved indkast.
15. Målmanden må ved straffespark bevæge fødderne på mållinjen.
16. Målmanden må løbe ubegrænset antal skridt med bolden i målfeltet – dog skal bolden
slippes inden 6 sekunder. 
Der spilles i øvrigt efter gældende fodboldlove fastsat af DBU, hvor andet ikke er anført.
Point og indplacering:
17. Der gives 3 point for vunden kamp, 1 point for uafgjort og 0 point for tabt kamp.
18. Ved pointlighed placeres holdene efter følgende prioritering:
a. Indbyrdes kampe (pointberegnet).
b. Indbyrdes kampe (målforskel).
c. Målforskellen (samtlige kampe).
d. Flest scoret mål (samtlige kampe).
19. De 1-2 bedst placerede hold rykker op, hvis muligt, dog afhængigt af puljestørrelser.
Tilsvarende gælder for nedrykning.
I forbindelse med turneringsplanlægningen inddeles holdene i puljer eller rækker ud fra følgende kriterier:
a. Ud fra hvilken ugedag holdet kan spille.
b. Tidligere års placering/resultater.
c. Nye hold placeres så vidt muligt i række svarende til holdets styrke.
Afbudsregler:
20. En kamp kan udsættes når følgende betingelser er opfyldt (alle):
a. Afbud senest 72 timer før kampstart til modstander og fodboldudvalget. (Weekend og helligdage tæller ikke med).
b. Gyldig afbudsgrund (firmarelaterede forhold – afgøres af fodboldudvalget).
c. Kampen kan placeres i stedet for en anden programsat kamp.
d. Nyt kamptidspunkt kan meddeles indtil 24 timer før kampstart (Weekend og helligdage tæller ikke med).
Som udgangspunkt kan man ikke forvente, at udsatte kampe kan spilles på et senere tidspunkt.
21. For afbud til kamp gælder i øvrigt følgende regler:
a.Afbud skal man meddele til både modstandere og fodboldudvalget.
b. Afbud er først meddelt modstanderen når de har kvitteret for modtagelsen (specielt ved afbud via e-mail).
c. Afbud skal være meddelt senest kl. 14.00 på kampdagen og gerne før, hvis muligt.
d. Afbud efter kl. 14.00 på kampdagen, hvor det ikke er muligt at få fat i modstanderne bliver betragtet som udeblivelse jf. punkt 22.
e. Ved afbud til kamp bliver modstanderen tilkendt sejren med 3-0.
f. Melder begge hold afbud bliver resultatet sat til 0-0 og ingen af holdene opnår point.
g. Ved afbud til et nyt kamptidspunkt for en tidligere udsat kamp, jf. ovenfor tilkendes modstanderen en 3-0 sejr (en kamp kan kun udsættes én gang).
22. For udeblivelser og for sent afbud gælder følgende regler:
a. 1. gangs udeblivelse straffes med bøde på 100 kr.
b. 2. gangs udeblivelse straffes med bøde på 300 kr. ekstra
c. 3. gangs udeblivelse straffes med bøde på 500 kr. ekstra og udelukkelse resten af sæsonen.
d. Hvis afbud meldes efter kl. 14.00, jf. pkt. 21.d., og det ikke er muligt, at meddele modstanderen dette, straffes holdet med bøde.
e. Hvis et hold 5 min. efter det fastsatte spilletidspunkt ikke har mindst 5 spillere (i 5 mands 4 spillere) til rådighed, bliver holdet dømt som taber med 3-0 og får en bøde jf. ovenstående regler.
Øvrige regler
23. Eventuelle protester, skal meddele straks ved kampens afslutning til både dommeren og en fra fodboldudvalget. Protesten skal afleveres skriftligt vedlagt kr. 100,- som tilbagebetales hvis protesten godkendes. Herefter behandles protesten, hurtigst muligt.

Firmaidræt Silkeborg

 Søholt Idrætspark    Tlf.: 86 81 56 74 
 Ansvej 112 A    CVRnr. 31 82 80 74
 8600 Silkeborg    kontoret@firmaidraetten.dk