Skydning riffel og pistol

Skydning er en sport som kan dyrkes fra ca. 8 år og opefter - skytten skal dog selv kunne håndtere et våben forsvarligt. Der skydes individuelt, men hvis firmaer ønsker at dyste mod hinanden som hold, er der mulighed for det.

Enkeltmedlemmer uden tilknytning til et firma er meget velkomne.

Skydning foregår i det ny skyttehus, på Platanvej 17, mandage fra kl. 19:00 - 21:00.

Vi tager imod nybegyndere, øvede og erfarne skytter. Da vi har mange års erfaring i instruktion på alle niveauer, hjælper vi også gerne dig.

Der skydes både med riffel og pistol, som kan lånes på skydebanen. Vi skyder med kaliber 22. våben: Anschütz riffel           
Walther pistol           
Fripistol

Sæsonen løber fra oktober til april og der er mulighed for tilmelding hele perioden.  Vi slutter af med bymesterskab i en alle mod alle turnering. Alle der har afviklet minimum 6 skydninger, kan deltage i bymesterskabet.

Turneringen løber over 12 skydninger som er indeholdt i ovenstående pris. Der er mulighed for træning med uddannede instruktører. 

Pistol: Her kan der skydes, enten med 1 eller 2 håndsfatning. Børneskytter bruger pude. 

Riffel: Her kan der skydes, fritstående eller med albuestøtte. Børneskytter bruger gaffelstøtte.

Fripistol: Er for øvede pistolskytter og med 1 håndsfatning.

OBS: Hvis du har våbenpåtegning skal våbnet forevises inden 3 uger efter sæsonstart. 

Pga. Lovgivningen skal alle skytter, fra i år, fremvise billedlegitimation eller 2 enslydende navnekort (sygesikring/dåbsattest eller anden identifikationskort) på første skydeaften inden skydningen kan igangsættes.

 

Ved yderligere spørgsmål henvises der til kontaktpersonen.

 

 

Firmaidræt Silkeborg

 Søholt Idrætspark    Tlf.: 86 81 56 74 
 Ansvej 112 A    CVRnr. 31 82 80 74
 8600 Silkeborg    kontoret@firmaidraetten.dk