Spille & afbudsregler og andre oplysninger

 Følgende spilleregler mv. gælder for indefodbold i Firmaidræt Silkeborg regi: 

 1. Holdet skal være omklædt og kampklar 15 minutter før de i programmet anførte kamptidspunkter.
 2. Et hold består af 4 spillere og indtil 3 udskiftere pr. kampaften.
 3. Udskiftning skal ske fra samme sted på egen banehalvdel.
 4. Alle skal spille i gummisko (ikke afsmittende). Holdet skal være iklædt ensartet spilletrøjer, der klart adskiller sig fra dommerens (grå/sorte).
 5. Kampene har en varighed af 9 minutter. Tidtagning, målscoring og afslutningssignal bliver styret fra dommerbordet.
 6. Ved spillets igangsætning skal modstanderne være min. 3 meter fra bolden. Herefter må der maks. være 3 spillere på egen banehalvdel.
 7. Førstnævnte hold stiller op under måltavlen og giver bolden op.
 8. Ved frispark og straffespark bliver den pågældende spiller udvist til næste mål.
 9. Tacklinger er ikke tilladt. Tacklinger bliver straffet med frispark og udvisning til næste mål.
 10. Der er ingen fast målmand.
 11. Ingen spiller må tage bolden med hænderne eller parere med hænderne, heller ikke som målmand.
 12. Der bliver givet 3 point for vunden kamp, 1 point for uafgjort og 0 point for tabt kamp.

Afbudsregler mv.:

 1. Der vil ikke være mulighed for at udsætte kampe til senere. Afbud medfører således i alle tilfælde, at holdet taber kampene den pågældende aften med 0-3.

 2. For afbud til kamp gælder i øvrigt følgende regler:
 • Afbud skal man meddele til både modstandere og fodboldudvalget.
 • Afbud er først meddelt modstanderen når de har kvitteret for modtagelsen (specielt ved afbud via e-mail).
 • Afbud skal være meddelt senest kl. 12.00 på kampdagen og gerne før, hvis muligt.
 • Afbud efter kl. 12.00 på kampdagen, hvor det ikke er muligt at få fat i modstanderne bliver betragtet som udeblivelse jf. punkt 15.
 • Ved afbud til kamp bliver modstanderen tilkendt sejren med 3-0.
 • Melder begge hold afbud bliver resultatet sat til 0-0 og ingen af holdene opnår point.
 1. For udeblivelser og for sent afbud gælder følgende regler:
 • gangs udeblivelse straffes med bøde på 100 kr.
 • gangs udeblivelse straffes med bøde på 300 kr. ekstra
 • gangs udeblivelse straffes med bøde på 500 kr. ekstra og udelukkelse resten af sæsonen.
 • Hvis et hold ikke er mindst 3 spillere på det fastsatte kamptidspunkt, bliver holdet dømt som taber med 3-0 og får en bøde jf. ovenstående regler.

Øvrige regler

 1. Eventuelle protester mod dommeren skal holdet meddele straks ved kampafslutning til både dommeren og boldudvalget (dommerbordet). Herefter skal det protesterende hold snarest udarbejde en skriftlig protest, der vil blive behandlet hurtigst muligt.
 2. Hvor andet ikke er anført, bliver der spillet efter almindelige fodboldregler.
 3. De 2 hold, der skal spille 1. kamp på de enkelte aftener, skal hjælpe med at sætte endebander op. De 2 hold, der skal spille sidste kamp, skal hjælpe til med at tage disse ned.

 

Øvrige praktiske oplysninger

Omklædningsrummet skal være forladt senest 20 minutter efter sidste kamp er afsluttet af hensyn til aflåsning.

Glas eller flasker må under ingen omstændigheder medbringes i omklædningsrummene. Vi henviser i øvrigt til Jysk Arenas ordensreglement.

Hvis man har glemt tøj mv. kan Silkeborg Hallerne kontaktes på tlf. 89 70 52 60.